رئیسی در دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه:
سخنگوی علوم پزشکی گیلان خبر داد
گیلان
سازمان جهانی بهداشت:
سخنگوی علوم پزشکی گیلان خبر داد
گیلان
با حکم وزیر کار؛
گیلان
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
با ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاون آموزشی وزارت علوم؛
مدیرکل راهداری گیلان عنوان کرد
گیلان
گیلان
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
گیلان
معاون وزیر بهداشت:
در سایه حمایت اسدالله عباسی؛
گیلان
شنیده های گیل خبر؛
گیلان
امام جمعه انزلی:
گیلان
آیت الله فلاحتی در خطبه های نمازجمعه رشت:
گیلان
سخنگوی علوم پزشکی گیلان مطرح کرد؛
گیلان
با صدور حکمی؛
گیلان
با نگاهی به انتصابات اسدالله عباسی؛
گیلان