مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیلان:
گیلان
علی رغم دفاع حاجی پور؛
گیلان
رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی:
وزیر بهداشت:
سیدحسن خمینی:
معاون علوم پزشکی گیلان:
گیلان
سخنگوی ستاد کرونا:
سخنگوی اتحادیه اروپا:
روحانی در جلسه کمیته های تخصصی مقابله با کرونا:
روحانی:
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
وزیر بهداشت:
معاون علوم پزشکی گیلان خبر داد؛
گیلان
رهبر انقلاب:
ادعای محسن رضایی:
با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
گیلان
روحانی:
سخنگوی سازمان غذا و دارو:
فائزه هاشمی در کلاب هاوس: