معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان
رهبر انقلاب:
رئیسی در مراسم تنفیذ:
پدر کویرشناسی ایران مطرح کرد:
گیلان
نوبخت اعلام کرد:
وزیر نفت:
رئیس کمیته مدیریت بیماری کرونا:
سخنگوی وزارت امور خارجه:
تناقضات بی پایان مدیریت کرونا در گیلان؛
روحانی در آخرین سخنرانی به عنوان رئیس جمهور ایران:
نظام پزشکی گیلان پاسخگو باشد:
گیلان
معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان:
گیلان
فرماندار رشت خبر داد؛
گیلان
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
ربیعی در آخرین نشست سخنگوی دولت:
هشدار دانشمندان بریتانیایی:
فرمانده سپاه قدس گیلان؛
گیلان
دادستان نظامی گیلان:
گیلان
معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان؛
گیلان
روحانی در آخرین جلسه دولت دوازدهم: