آیت الله مکارم شیرازی:
گیلان
گروسی: 
وزیر ارشاد:
با اعلام وزیر ورزش؛
وزیر کار:
وزیر اقتصاد: 
در سایه نبود نظارت مستمر؛
گیلان
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
رئیسی در دفاع از کلیات بودجه:
قالیباف:
وزیر ارتباطات:
گیلان
آیت الله مکارم شیرازی:
نماینده مجلس:
واکنش آمریکا به سوالی درباره قطعنامه پارلمان اروپا و تاثیر آن بر احیای توافق هسته ای: