با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
بیانیه سیدحسن خمینی:
مدیرعامل توزیع برق گیلان:
گیلان
محسن رضایی:
فرماندار رشت:
گیلان
فرمانده انتظامی گیلان:
گیلان
وزیر بهداشت:
فرار از پاسخگویی شورانشینان در آستانه انتخابات؛
مدیرعامل توزیع برق گیلان خبر داد:
شنیده های انتخاباتی؛
سخنگوی قوه قضاییه:
همتی:
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان:
گیلان
گیلان
وزیر بهداشت:
سخنگوی دولت:
استاندار گیلان؛
گیلان
مرحبا هم استعفا داد؛
گیلان