آدرس:رشت- خیابان معلم- 15 متری طالقانی- ساختمان امام رضا(ع)-طبقه3 تلفن:013-33240556