به گزارش گیل خبر، دهلاویه روستایی است در شمال غربی سوسنگرد که دکتر چمران در نزدیکی آن به شهادت رسید. 1094431_934 1094432_150 بعدها به کوشش بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، یادمانی در آن جا بنا شد و روستاییان نیز به آنجا برگشتند و خانه هایشان را دوباره ساختند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code