هشدار دانشمندان بریتانیایی:
فرمانده سپاه قدس گیلان؛
گیلان
دادستان نظامی گیلان:
گیلان
معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان؛
گیلان
روحانی در آخرین جلسه دولت دوازدهم:
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا:
معاون وزیر کشور:
درخواست انجمن پزشکان عمومی رشت از دادستان:
گیلان
جهانگیری:
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان خبر داد
گیلان
روحانی در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا در دولت دوازدهم:
معاون علوم پزشکی گیلان:
گیلان
نماینده ولی فقیه در گیلان:
گیلان
نوبخت:
گیلان
با حضور معاون رئیس جمهور؛
گیلان
معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان
وزیر بهداشت:
وزیر راه و شهرسازی:
روحانی:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان