به منظور شایسته گزینی در انتصابات آبفای گیلان، همزمان چهارمین و پنجمین فراخوان عمومی برای انتخاب مدیران آبفای خمام و لنگرود انجام شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون منابع انسانی و تحقیقات این شرکت از برگزاری فراخوان عمومی برای انتخاب مدیران امور آبفای شهرستان های خمام و لنگرود خبر داد.

مژگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ضمن اطلاع رسانی فراخوان شماره 4 و 5 این شرکت از طریق پرتال آبفای گیلان گفت: با هماهنگی های بعمل آمده در راستای شایسته گزینی و فرصت حضور واجدین شرایط برای اخذ پست مدیریت در آبفای گیلان، مدیران امور آبفای خمام و لنگرود از طریق فراخوان عمومی انتخاب خواهند شد.

وی در ادامه افزود: واجدین شرایط میتوانند با مراجعه به پرتال شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به آدرس www.gpww.ir و کلیک برروی ایکن فراخوان عمومی در این فراخوان شرکت نمایند.

گفتنی است انتخاب مدیران امور آبفای گیلان از طریق فراخوان عمومی تداوم دارد و از طریق وب سایت شرکت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.