به گزارش گیل خبر، کارگردان سریال «پایتخت» 3 شرط اصلی ادامه این سریال و ساخت سری پنجم را اشتیاق مخاطبان، تصمیم مدیران و داشتن حرف تازه دانست. 15-7-26-24311paytakht فیروزه مظفری /خبرآنلاین