سعید نمکی با بیان اینکه تردیدی نداریم که بر بیماری کرونا فائق خواهیم آمد تصریح کرد: در خردادماه اولین تزریق واکسن ایرانی در کنار واکسن‌های وارداتی انجام خواهد شد و در تلاشیم تا پایان خرداد واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر پایان یابد و از تابستان واکسیناسیون عموم آغاز شود.

گیل خبر/ به نقل از فارس: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز واکسیناسیون عمومی در تابستان سال جاری خبر داد.

سعید نمکی گفت: ما در اوج تحریم‌ها و کرونا ایستادیم و ساختیم به گونه‌ای که امسال و سال پیش پربارترین سال توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت بود.

وی عنوان کرد: در این مدت سه هزار تخت آی‌سی‌یو اضافه شد و ۴۶۰ دستگاه اکسیژن‌ساز به بیمارستان‌ها رساندیم که از این تعداد ۶۶ دستگاه در پیک چهارم اضافه شد.

وی ادامه داد: این افتخاری‌ست برای ما که در همین پیک چهارم و در مواجهه با کرونای انگلیسی هیچ بیماری سرگردان از بیمارستان خارج نشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حتی یک بیمار غیرکرونایی که در این ایام به تخت آی‌سی‌یو احتیاج داشت بی‌نصیب از آن نماند.

وی بیان کرد: امسال و سال گذشته هر ماه حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تخت به تخت‌های بیمارستانی اضافه شد و یک‌هزار و ۴۰۰ پروژه بهداشت و خانه بهداشت در حال بهره‌برداری است.

سعید نمکی با بیان اینکه تردیدی نداریم که بر بیماری کرونا فائق خواهیم آمد تصریح کرد: در خردادماه اولین تزریق واکسن ایرانی در کنار واکسن‌های وارداتی انجام خواهد شد و در تلاشیم تا پایان خرداد واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر پایان یابد و از تابستان واکسیناسیون عموم آغاز شود.