گیل خبر/ محمد رحیمی*

*فعال اجتماعی

تعالی فرهنگی که بازنشری از محیط و روابط اجتماعی است و در طول سنوات تاریخی چون پیکره ای چکش خورده و امروز تندیسی نابالغ در جلوی چشمان من و شماست با توجه به سیاستهای حاکمیتی میتواند دستخوش تغییرات عمده ای باشد که بسوی تکامل و بلوغ حرکت نماید که این روزها با چالشی جدی مواجه است .دنیای مجازی که بنظر بنده دهکده جهانی را بلعید، این روزها چالش های جدی را برای ما به تصویر میکشد از جمله جایگاه روابط اجتماعی، نوع روابط اجتماعی و شکل گیری مراودات اجتماعی.

این روزها این فیلم مادر کرونایی رشتی و نوع اقدام فرزندان این مادر در سالروز تولدش میتواند ساختارهای جهش یافته روابط اجتماعی با ظهور فضای مجازی که با تاریخ و فرهنگ منطقه آیی نیز عجین شده است بعنوان یک دستاورد جدی و نگاه نوئی به استفاده فضای فرهنگی به آن نگاه کرد و نقطه تعالی یک جامعه را در روابط اجتماعی و فرهنگی آن نسبت به همنوعان و محیط زیست دید.

ترند جهانی این کلیپ تولد چند دقیقه ای ، میتواند ساختارهای فرهنگی یک جامعه برای سایر جهانیان به تصویر بکشد و در نوع و نگاه مخاطبان جهانی نسبت به بافت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تغیر نگرشی جدی ایجاد کند؛ بدون کمترین هزینه مالی یک پیام فرهنگی با عنوان عشق و دوستی برای تمام جهان ارسال شد ، بگمانم پیام های این کلیپ میتواند برای سیاستگزاران فرهنگی ساختار جدید ذهنی را با توجه به بضاعت های آیینی و سنتی که ریشه در فرهنگ ایران اسلامی دارد را به نمایش بگذارد .

و این پیام را به متولیان فرهنگی مخابره کند که با سپردن امور فرهنگی جامعه به دست خود جامعه که بدون هیچ چشم داشت مالی همیشه در صحنه آماده است به نمایش بگذارد .

و جمله آخر :
در جایی از استاد محمد علی اسلامی ندوشن میخواندم ،فرهنگ، عاملِ راه برنده‌ای است که شخص را می‌پرورد تا عضو وظیفه شناس و متمدّنی در جامعه باشد، بدین معنی که حق و احترامِ دیگران را بشناسد و به حقّ خود قانع بماند.
امروز هم ایمان دارم باورهای دینی و فرهنگی منطقه ای کشور با فولکلورهای اجتماعی هر منطقه‌ای میتواند با ارتباط فضای مجازی تصویری جذاب و رنگین کمانی به دنیای جدید مخابره کند ، دوستان عزیز فرهنگی و دغدغه مند بنده، لطفا قبل از هر موضع گیری درست یا غلط، این فیلم بی روتوش را با خانواده ببینید .
باور دارم یکی از بهترین راه های مقابله با ساسی مانکن ها و تتلوها و صیانت از بنیاد خانواده، بها دادن بیش از پیش به جامعه اجتماعی است .

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code