به گزارش گیل خبر، صبح دیروز مراسم معرفی محمدرضا قربانی شرفشاده و رضا مهدوی در محل فرمانداری شهرستان لاهیجان برگزار شد. در این جلسه که تعدادی از مدیران استانی و مسئولین شهرستان حضور داشتند، محمدرضا قربانی شرفشاده به عنوان معاونت سیاسی فرمانداری لاهیجان و رضا مهدوی به عنوان بخشدار بخش رودبنه لاهیجان معرفی شدند. تا پیش از این رحمان غفوری، بیش از 3 سال و ابراهیم طاهری به مدت بیش از 6 سال، مسئولیت معاونت سیاسی فرمانداری لاهیجان و بخشداری رودبنه را بر عهده داشتند. /تسنیم