به گزارش گیل خبر، مجتبی شریعتی نیاسر گفت: شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکترا از سال آینده اجرا می شود که بر اساس آن سالانه دوبار و در ماه های آبان و اسفند آزمون سراسری شامل دروس زبان، استعداد تحصیلی و سه درس پایه در هر گروه درسی برگزار می شود و مراحل بعدی پذیرش کاملا" در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد. وی در جمع معاونان آموزشی دانشگاه های استان تهران افزود: بر اساس این شیوه، دانشگاه ها پس از برگزاری آزمون سراسری، حد نصاب و رتبه مصوب خود را اعلام می کنند و از میان داوطلبان واجد شرایط، دانشجویان را بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی، مصاحبه تخصصی یا آزمون تخصصی پذیرش می کنند. وی گفت: از دیگر تغییرات شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکترا در سال آینده تجمیع رشته های مشابه در یک گروه است بطوری که تعداد گروه های درسی آزمون از ۲۷۲ به کمتر از ۷۰ گروه کاهش پیدا خواهد کرد. شریعتی نیاسر افزود: به زودی آیین نامه گسترش همکاری های علمی بین المللی به دانشگاه ها ابلاغ می شود و دانشگاه هایی که زیر ساخت های لازم را می توانند در قالب این آیین نامه تامین کنند، همکاری های علمی بین المللی خود را گسترش می دهند و دانشجوی خارجی پذیرش و دوره های مشترک برگزار می کنند. /مثلث