mahar-tavarom
به گزارش گیل خبر، یک منبع آگاه قضایی درباره صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری رئیسه فرقه عرفان حلقه اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده و قاضی پرونده وارد مرحله صدور حکم نشده است. وی ادامه داد: ادعای وکیل این متهم مبنی بر صدور حکم اعدام صحت ندارد و تکذیب می شود. گفتنی است صبح امروز علیزاده طباطبایی از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری رئیس عرفان حلقه خبر داده بود. /تسنیم