به گزارش گیل خبر، میرهادی قره سید رومیانی حضور بانوان در سالن های ورزشی را یکی از موارد اجرایی که دولت حق تصمیم گیری در مورد آن را دارد، عنوان کرد وگفت: با تدوین و تصویب آئین نامه و بخشنامه در قالب مقررات، حضور بانوان در سالن های ورزشی امکان پذیر خواهد بود که البته دولت نیز دراین موضع باید در قالب ترویج انتظامی این موضوع را تضمین کرد. نماینده مرم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید این آئیین نامه را با هماهنگی کمیسیون فرهنگی داشته باشد و در واقع این آئین نامه باید از این طریق به تصویب نهایی برسد تا شاهد حضور بانوان باشیم. قره سید در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی از سوی کمیسیون فرهنگی صورت گرفته یا خیر عنوان کرد: به طور حتم تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد که عفاف بانوان حفظ شود به نظرم باید در این خصوص از تعجیل اجتناب کرد تا نتیجه خوبی اتخاذ شود که هم موارد مد نظر حوزه های دینی و فقهی مورد توجه باشند و هم مطالبات بانوان به طریقی تامین شود. سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی در پایان تصریح کرد: با توجه به دو محور حفظ عفاف اصول فقهی و دینی و ایجاد نظم برای صیانت از بانوان می توان درخصوص حضور بانوان در سالن های ورزشی تصمیم گرفت. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده چند روز قبل از تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان وزارت ورزش، معاونت امورزنان ریاست جمهوری و وزارت کشور به منظور حضور خانواده ها و زنان در مسابقات در سالن های ورزشی خبر داد. البته در این کمیته آیین نامه جامعی در باره نحوه حضور زنان و خانواده ها در سالن های ورزشی تدوین شده ، ولی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است واین آیین نامه دستورالعملی رابرای برخی ازرشته های ورزشی مانند والیبال ونحوه حضور زنان و دختران و خانواده ها در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی مشخص کرده است. /خانه ملت