به گزارش گیل خبر، احمد سیاوش پور صبح امروز در نشست شورای معاونان دادگستری گیلان با تأکید بر صیانت از منابع طبیعی و بیت المال اظهار داشت: اجرای طرح ها و پروژه ها در گیلان باید با رعایت صیانت از منابع طبیعی باشد. وی با اشاره به جاذبه های گردشکری، کشاورزی و فرصت های سرمایه گذاری صنعتی در گیلان، افزود: از جذب و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه گیلان حمایت می کنیم. رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه های اجرایی در خصوص صیانت از بیت المال و منابع طبیعی و حمایت از سرمایه گذارن باید همچون گذشته فعال باشند، گفت: سرمایه گذاری و اشتغال زایی برخی آسیب های اجتماعی گیلان را کاهش می دهد. سیاوش پور حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویت های دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: برنامه ریزی جامع و راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت است. وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی در دادگستری گیلان پیگیری می شود، خاطرنشان کرد: افزایش دانش قضایی در دادگستری ها کمک به رفع اطاله دادرسی است. رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به برنامه های آموزشی این نهاد در استان، اظهار داشت: دوره های آموزشی حقوقی و قضایی ضابطین قوه قضاییه در گیلان، وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود. سیاوش پور با تأکید بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی گیلان، افزود: صیانت از انفال از مهمترین مسائلی است که دادگستری های گیلان پیگیری می کنند. وی با اشاره به وظایف رسانه ها در فرهنگ سازی صیانت از منابع ملی، گفت: صدا و سیما و رسانه ها عواقب تخریب جنگل و منابع طبیعی را بیش از پیش به مردم اطلاع رسانی کنند. /تسنیم