سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت و استانداران گفت: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد. به گزارش گیل خبر ، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود در واکنش به تصویب طرح افزایش نرخ باروری و اعمال حبس بین دو تا پنج سال برای کسانی است که اقدام و یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می کنند گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و اشاره به کم شدن نرخ باروری در کشور بخش های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم کردن زمینه هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح هایی را در دست اقدام دارد و ردیف های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است. سخنگوی دولت ادامه داد: قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این که آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اظهار کرد: ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است. نوبخت با طرح این سوال که آیا واقعا برای اجرای سیاست های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟ گفت: البته با توجه به این که برخی از مواد این طرح در صورت تصویب دارای بار مالی است و مغایر با قانون است از سوی شورای نگهبان این بندها رد می شود. سخنگوی دولت افزود: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می دهد.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code