به گزارش گیل خبر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رای پرونده جیسون رضاییان در فرصت مناسب صادر می شود. غلامحسین اسماعیلی در حاشیه اولین گردهمایی سازماندهی رابطین فرهنگی دادگستری استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده جیسون رضاییان گفت: پرونده به شعبه ای در دادگاه انقلاب ارجاع شده و در حال رسیدگی است. وی درباره دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: این پرونده دارای زوایای مختلفی است و حجم پرونده نیز زیاد است. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: همچنین شعبه مربوطه دارای پرونده های متعدد است و طبق روال رسیدگی به امور پرونده ها، به این پرونده نیز رسیدگی می شود و در فرصت مناسب نیز رای مقتضی صادر خواهد شد. اسماعیلی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده در خدمت دادستان است و هنوز به دادگاه نرفته است. وی درباره پرونده مرگ عموی هادی ساعی گفت که اتفاق جدیدی در رابطه با این پرونده رخ نداده است. /ایسنا