توسط عضو هیأت علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان:
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۰۴:۵۹ چاپ
به گزارش گیل خبر, دوگونه جدید ماهی به جهان علم توسط عضو هیأت علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان معرفی شد. پس از دو سال تحقیقات مستمر توسط دو گروه تحقیقاتی بین المللی متشکل از محققین ایرانی، آلمانی و روس به سرپرستی سید حامد موسوی ثابت، ماهی شناس گروه شیلات دانشگاه گیلان، دو گونه جدید ماهی از ایران برای اولین بار به جهان علم معرفی شدند. حامد موسوی ثابت ضمن تشریح جزئیات شناسایی و معرفی این دو گونه ماهی به عنوان گونه جدید که با بررسی های ژنتیکی و اسکلت شناسی مورد تائید قرار گرفتند، عنوان کرد که با عنایت به صید این ماهیان از رودخانه های استانهای همدان و مرکزی، نام این گونه ها به افتخار دو تن از بزرگان استانهای مذکور، به ترتیب به نام بزرگ اندیشمند جهان شیخ الرئیس ابوعلی سینا (لوچ ماهی ابن سینا Cobitis avicennae) و بنیانگذار آموزش علوم نوین در ایران میرزا تقی خان امیرکبیر (شاه کولی امیرکبیر Alburnus amirkabiri) نامگذاری شدند. مقالات حاصل از این تحقیقات به ترتیب در بزرگترین مجله علمی جانورشناسی جهان (Zootaxa) و قدیمی ترین مجله ماهی شناسی جهان (Journal of Ichthyology) در سال ۲۰۱۵ به انتشار رسیده اند. سرپرست این تیم تحقیقاتی یادآور شد که همکاران وی در این دو طرح پژوهشی صابر وطن دوست از دانشگاه آزاد اسلامی، پروفسور کاترینا واسیلوا از موزه جانورشناسی مسکو، پروفسور حمیدرضا اسماعیلی از دانشگاه شیراز، یورگ فریهوف از موسسه تحقیقات اکولوژی برلین، هیل ایگدری ازدانشگاه تهران، ماتیاس گیگر از موسسه تحقیقات اکولوژی برلین، کیوان عباسی از موسسه تحقیقات شیلات ایران، سمیه خاتمی نژاد از دانشگاه گیلان، منوچهر نصری از دانشگاه تهران و آرش جولاده از دانشگاه منابع طبیعی ساری بوده اند. /خبرگزاری دانشجو،
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code