در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ چاپ
به گزارش گیل خبر, نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی حضور داشت که در این دیدار چفیه رهبر معظم انقلاب را به هدیه گرفت. یادداشت ابوذر ندیمی با عنوان "چفیه اى با رنگ و بوى رهبرى" این براى چندمین بار است که من در دیدارهاى مختلف توفیق اخذ چفیه را با دستان رهبر معظم دارم. ولى این بار در هنگامه کربلاى پنج و شهادت قاسم عزیز، این چفیه رنگ و بوى برادر هفده ساله شجاع و در صحنه اى دارد که در زمانه عسرت یاد آور خاطرات شگفت است. آن روزها در وزارت اطلاعات که نماینده پشتیبان فکری و ... جنگ را به عهده داشت و از رصد استخبارات عراق تا گروهک هاى ضد نظام و جنگ هماره با کثیرى از دوستان در پاسداشت جنگ و ... در تلاش بود هر روز شاهد شهیدانى بود که از جنس آن یاران به شهادت مى رسیدند و امروز این چفیه یعنى تجدید همه آن خاطرات ... س؛ احساس خود در زمان گرفتن چفیه از رهبرى، رابیان فرمایید ج : واقعیت دیدار رهبرى ،که محبوب ملت ایران وپاک ترین وباهوش ترین وباتقواترین رهبران کنونى جهان است ،خود یک افتخار است خاصه انکه از نزدیک ترین فاصله، به زوایاى رفتار وگفتار وچهره زیبا ومعنوى ایشان متمرکز شوى وازهمه مهم تر، از میان ان همه ادم وخواستار ودستها ونگاههاى منتظر ودلبسته، رهبر شمارا برگزیند وچفیه اى را که تا انزمان با خودداشت ،به شما که هیچ اندر هیچى ، هدیه نماید وپس از ان همه ترا در اغوش بگیرند ، وانرا ( چفیه ) را گرفته وبو کنند وبوسه بران زنند البته این افتخار، براى اوّلین بار نصیب (این کمترین) نشده بود ازهمان مجلس ششم، ما این افتخار را داشتیم که اوّلاً مکررا توفیق دیدار این رهبر بزرگ وجانشین به حقّ امام راحل را داشته باشیم وثانیاً افتخار دست بوسى ایشان را ، ازهمان دوران داشته وثالثاًافتخار انرا داشته ام که در جمع نمایندگان در دیدار خصوصى سال ١٣٨١ ، در مورد بنده این مطلب را بفرمایند که؛ماشما را ادم متفکر وموثر ودلسوز مى بینیم . هرگز از خاطر ما وشنوندگان (ان جلسه یعنى هفده نماینده مجلس ششم که انرا دستاورد ان نشست مى دانستند) نخواهد رفت اما این نشست ، واین چفیه ان هم در بهمن انقلاب به یاد ان شب ها وروزها وپاسدارى در تهران وبهشت زهرا ، براى روز شمار امدن امام، واولّین دیدار با ایشان در جمع مشهدى هاى حاضر ( با معرفى جناب دکتر مریدى ) ویا تحصن دانشگاه تهران در ان شب ها وروزهاى پر دلهره رابسیار شیرین یافتم بوى رهبرى چنین سترگ (که اگر سایه پرعقل ورافت ایشان نبود افراط چپ وراست ایران را به تفرقه اى بدتر از عراق و٠٠٠ گرفتار مى ساختند) از این چفیه ،ساطع ودمى وساعتى ولحظه اى با ان بسر بردن، به جهانى مى ارزد.   /زبان گویا