۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۳:۳۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
کتابفروشی اردیبهشت رشت پلمب شد

گیل خبر/ صفحه رسمی کتابفروشی اردیبهشت رشت متعلق به سروش صحت، در اینستاگرام از پلمب این فروشگاه به دستور اداره اماکن خبر داد.

گفتنی است کتابفروشی اردیبهشت از شهریور سال 98 در گلسار رشت مشغول به فعالیت است.