۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۲۱:۰۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
جشنواره نوروزی بسکتبال خیابانی در رشت

گیل خبر/ جشنواره نوروزی بسکتبال خیابانی در بخش های بسکتبال سه نفره ، حرکات نمایشی و مسابقات شوت در رشت برگزار شد.

عکس: علی سمرقندی