۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۱۸:۲۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال جاری براساس آمارهای کاملا مستند، ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور از مرز یک میلیون در سال فراتر رفته است.

گیل خبر/ به گزارش ایرنا، «سیدصولت مرتضوی» با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی نقدی بر این آمارها داشتند افزود: این آمار به شیوه های مختلف قابل راستی آزمایی است.

وی اظهار کرد: رییس جمهور در چند حوزه که مشکلات اساسی کشور بود، دستوراتی را صادر کرد که یکی از این حوزه ها موضوع اشتغال بود و عملکرد استان‌ها در این بخش نشان می دهد که بیش از پیش بینی ها در این زمینه تحقق اهداف داشته ایم.

مرتضوی افزود: در ستاد وزارت کار و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سامانه رصد داریم که قادر است واحد به واحد، بخش به بخش و حتی روستا به روستا معدل استان را در زمینه ایجاد اشتغال ارایه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این آمار همچنین به سه شیوه پیامکی، تلفنی و نظارت های میدانی قابل راستی آزمایی است یادآور شد: همچنین آخرین آمار مرکز آمار ایران موید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است.

مرتضوی اضافه کرد: علاوه بر این بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند که همگی می توانند از طریق آمار تعداد بیمه شدگان جدید این صحت سنجی را انجام دهند که بر همین اساس از یک میلیبون فرصت شغلی در سال گذشته ایم و برنامه ریزی ما این است که در سال های آینده با دیگر اقدامات تحولی بیشتر از یک میلیون فرصت شغلی را نیز ایجاد کنیم.