تصاویری از آرام  بخش ترین تفریح «گیلانی ها»

گیل خبر/ به گزارش فارس:ماهی گیری با تور یا قلاب یکی از آرامش بخش ترین تفریحات مردم گیلان به شمار می آید. همجواری شهرها و روستاهای گیلان با دریاو رودهای بزرگ مانند سفیدرود موجب شده تا ماهیگیری به تفریحی پر طرفدار و سالم برای اهالی آن و حتی برخی گردشگران تبدیل شود.