مسعود رسولی٬ دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را ۴ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است. اما آنچه واقعیت دارد و من به شما اعلام می‌کنم چیزی حدود ۳ کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: مسعود رسولی٬ دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را ۴ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است. اما آنچه واقعیت دارد و من به شما اعلام می‌کنم چیزی حدود ۳ کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی ادامه داد: این مشکل در حالی گریبان مردم را گرفته است که به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳ سرانه کشور گوشت قرمز مردم چین ۵ کیلوگرم بود که الان این عدد به ۵۳ کیلوگرم رسیده است. این نشان می‌دهد که جامعه ایرانی از این نظر چه وضعیت وخیمی را در حال تجربه کردن هستیم.

«سرانه گوشت در کشور از ۱۲ کیلوگرم در سال به ۶ کیلوگرم رسیده و به عبارتی با ۵۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است» این خبری بود که مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در مهرماه سال گذشته به رسانه‌ها داد. در شرایطی که توقع می‌رفت، دست‌اندرکاران برای حل این معضل که ارتباط مستقیمی با سلامت خانواده‌ها دارد٬ چاره‌ای بیاندیشند شاهد این هستیم که پس از ۷ ماه٬ نه تنها مشکل حل نشده است٬ بلکه سرانه مصرف از ۶ کیلو به ۴ کیلوگرم رسیده است.

مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور درباره کاهش مصرف سرانه گوشت به سبب وضعیت اقتصادی جامعه گفت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را ۴ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است. اما آنچه واقعیت دارد و من به شما اعلام می‌کنم چیزی حدود ۳ کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی ادامه داد: این مشکل در حالی گریبان مردم را گرفته است که به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳ سرانه کشور گوشت قرمز مردم چین ۵ کیلوگرم بود که الان این عدد به ۵۳ کیلوگرم رسیده است. این نشان می‌دهد که جامعه ایرانی از این نظر چه وضعیت وخیمی را در حال تجربه کردن هستیم.

مسعود رسولی درباره کاهش قدرت خرید مردم گفت: این کاهش قیمت در شرایطی است که قیمت گوشت برخلاف سایر اقلام مصرفی با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو نشده است. اما به‌هم ریختگی اقتصادی «قدرت خرید مردم» را به شدت کاهش داده است. این شرایط بد در حالی است که استاندارد جهانی مصرف برای هر نفر در روز ۱۰۰ گرم گوشت است که با آمار فعلی فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. حتی در شرایط بد هم هر نفر باید در سال ۲۰ کیلوگرم گوشت مصرف کند که ۳ برابر مصرف فعلی است.

دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی با اشاره به شرایط سخت شرکت‌های فعال در صنعت گوشت گفت: تا به امروز موردی مبنی بر تعطیلی شرکت‌ها نداریم. اما اگر شرایط رو به بهبودی نرود و مصرف کم شود یا در همین آمار بماند، حتما شاهد تعطیل و یا تعدیل نیرو در شرکت‌ها خواهیم بود.