به گزارش گیل خبر ، رضا کوچکی نژاد در نشست مدیر بیمه ایران در استان گیلان اظهار کرد: فرهنگیان قشر محترم و زحمت کش کشور ما هستند که لازم است احترام و حقوق آنها حفظ شود حال سپردن بیمه تکمیلی آنها به شرکتی که مجوز از نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ندارد تخلف است زیرا اطمینانی از خدمات آنها نیست. وی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای بیمه تکمیلی فرهنگیان وجود دارد که سپردن این بیمه نامه به شرکت بدون مجوز به شدت آن خواهد افزود. لذا در این زمینه از وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون سوال خواهیم کرد که چرا چنین تصمیمی گرفته شده است زیرا اگر وزارتخانه مراقبت نکند آسیب های جدی به وجود می آید. وی گفت: انتظار داریم در این دوره که قرار است خدمات درمانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، نیازهای پزشکی و درمانی فرهنگیان نیز به خوبی مرتفع شود.