گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشتاعلام کرد:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۳۴ به ۵۵ افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۴ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۵۵ شهر
نارنجی: ۸۴ شهر
زرد: ۲۷۴ شهر
آبی: ۳۵ شهر