به مناسبت روز درختکاری طی دو برنامه بیش از ۵۰۰ اصله نهال از انواع درختان بومی هیرکانی در رودبار کاشته شد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار با اشاره به اینکه این درختان به مناسبت روز درختکاری با همکاری اداره منابع طبیعی در منطقه حفاظت شده سیاهرود رودبار غرس شدند گفت: این درختان طی مراسم در محدوده‌ای کاشته شد که به تازگی رفع تصرف شده بود.

علی فرهی گفت: درخت یکی از مهمترین و کلیدی ترین عناصر در محیط زیست و چرخه حیات در اکوسیستم جهانی محسوب می شود و تاثیر مثبت آن در ایجاد تعادل آب و هوا، پاکسازی هوا، انسجام بافت خاک، حفظ زیستگاه موجودات مختلف، کاهش گرمای زمین نقش مهمی در تمامی ابعاد زندگی انسان ها دارد