گیل خبر/ به اطلاع مشترکین شهر کوچصفهان می رساند به دلیل بروز مشکل در تاسیسات آبرسانی مشترکین محترم این شهر تا زمان رفع مشکل و پایان عملیات اجرایی با افت فشار و قطعی آب مواجه خواهند بود .لذا ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مشترکین عزیز انتظار است با مدیریت مصرف آب این شرکت را در اجرای این پروژه یاری دهید.