گیل خبر/ آستارا ، رودبار و رودسر در وضعیت زرد و سایر شهرستان های گیلان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code