کتاب بخوانیم؛ (قسمت پنجم)
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ چاپ

گیل خبر/ قسمت پنجم کتاب بخوانیم؛

کتاب:سمفونی مردگان

نویسنده: عباس معروفی

گوینده:مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر