پیمان بازدیدی
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ چاپ

گیل خبر/ پیمان بازدیدی

جناب آقای رئیسی ،از ابتدای شروع کاندیداتوری شما ما فعالان حوزه محیط زیست امیدوار بودیم در لابه لای صحبت های شما سخن از برنامه هایی جهت بهبود وضعیت اسفناک محیط زیست ایران بشنویم .

اما دریغ از حتی یک کلمه

سرزمین ایران در آستانه فجایع بزرگ محیط زیستی قرار دارد .مهمترین های آن خشک سالی .پسماند ،جنگل خواری ،تغیر کاربری ها ،سد سازی ها .شکار ووو.....

در این برحه حساس و فشارهای خارجی (تحریم ها)، دولت باید برنامه ها و روش هایی در جهت حفظ منابع آبی را داشته باشد . متاسفانه با توجه به اقلیم خشک و کمبود بارندگی .در دهه های اخیر هیچ دولتی برنامه ای برنامه‌ای برای استفاده از روش های نوین جهت استفاده بهینه از پس آبها نداشته است .ما همچنان شاهد سد سازی ها و استفاده از آب های فسیلی و یا آب های ژرف بودیم و هستیم .چطور ممکن است در کشوری با این اقلیم باشیم ولی حساب داری سبز یا آمایش سرزمین نداشته باشیم و همچنان شاهد کاشت محصولات پر آب در دل استانهای خشک باشیم و گاهی همان محصولات در مبدا به جهت عدم مدیریت صحیح تبدیل به پسماند کشاورزی می شود .

چطور ممکن است وزارت جهاد کشاورزی در این چهل سال اخیر هیچ برنامه ای جهت تولیدات کشاورزی و تنظیم بازار نداشته باشد.در همین یک سال اخیر در جای جای ایران شاهد از بین رفتن صدها تن سیب درختی و پیاز و گوجه و هندوانه ای بوده‌ایم که در مناطق خشک و با آبیاری از چاه های زیر زمینی کشت شده اند .

و بدلیل همین بی برنامه‌گی‌ها عامل فرو نشست های عظیم در ایران باشیم و رتبه اول را در جهان کسب کنیم . ما شاهد خشک شدن تالاب ها رودخانه ها بودیم و هستیم حتی در مناطق پر باران کشور از جمله گیلان .

جناب آقای رئیس جمهور .چرخ را دوباره اختراع نمیکنند .در دنیا روش هایی در جهت حفظ محیط زیست و همچنین تولید محصولات کشاورزی در همین اقلیم خشک وجود دارد .فقط کافیست .بخواهید از کارشناس ها و دانشگاهیان و سازمانهای مردم نهاد تا در کنار شما یک خیزش جهادی داشته باشیم .
راه چاره ایجاد سدهای اعظیم یا حفر چاه ها و یا انتقال آب بین حوضه‌ای نیست .

راه چاره استفاده دوباره از آب های مصرفی است که در شهرها و صنایع آلوده شده و به راحتی آن‌ها رها می کنند که خود عامل شیوع انواع بیماری ها و مرگ میر و در نتیجه خشک شدن رودها و آب های زیر زمینی است.

آب تنها عنصری است که بارها بارها می توان آن را تصفیه کرد و دوباره بکار برد. حتی از لجن ها و رسوبات تصفیه شده میتوان برای بهبود خاک استفاده کرد.

راه چاره برسی و همچنین ارزیابی وضعیت موجود کشور با روش های علمی موجود در دنیا مانند آمایش سرزمین ها و حساب داری سبز است .

اینکه کدام استان با توجه به پتانسیل و مقدار منابع موجود از جمله نوع خاک مقدار آب و پارامترهای دیگر ظرفیت کاشت چه نوع محصول و به چه مقدار را دارد .

نه این که در طبس و کرمان و اصفهان برنج ،هندوانه و گوجه و خیار کاشته شود و جهاد کشاورزی هم چشم خود را به روی این اتفاقات ببندد. باید با استفاده از روش های نوین آبیاری و همچنین تنظیم بازار در جهت حمایت از کشاورزان گام برداشت .

تمام این موارد ذکر شده در جهت بهبود کشاورزی را میتوان با هزینه احداث یک سد بزرگ تامین کرد .بهانه ای وجود نخواهد داشت که بودجه کافی نداریم .چطور بوجه کافی برای احداث سد هست ولی برای اجرایی طرح های نوین کشاورزی نیست.

جناب رئیس جمهور خواهش میکنم در جهت استیفای حق مردم سرزمین خودتان تیم دیپلماسی زیستی را قوی ترو قوی تر کنید.

که دیگر شاهد این نباشیم که در سر منشا منابع آبی ما سد هایی ساخته شود تا زیست بوم ما را نابود کند.در روز گذشته ترکیه سد عظیمی را بر روی رود دجله افتتاح کرد که چندیدن برابر بزرگترین سد ایران قابلیت آبگیری دارد.با این شرایط ما قطعا با ترکیه مشکلات فراوانی خواهیم داشت اگر دیپلماسی قوی و درستی نداشته باشیم و همینطور همسایه شرقی ما افغانستان که با ساخت سد بر روی رود هیرمند این تهدید را برای سرزمین ایران ایجاد کرده است .

در این چند سال شاهد خشک شدن هامون در سیستان بلوچستان و خشک شدن تالاب های خوزستان بودیم که همه آنها به خاطر عدم دپلیماسی قوی با کشورهای همسایه بود که آب ابزاری برای فشار به کشور ما شود برای رسیدن به منافع خودشان .هنوز سخنان ریس جمهور افغانستان یادمان نرفته که نفت را به ازای آب می خواستند. 
جناب رئیس جمهور ما فعالین محیط زیست داوطلبان و سربازان خط مقدم جهت حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی ایران هستیم .در تمام شرایط تا امید نخواهیم شد و برای عظت و عظمت کشورمان داوطلبانه خواهیم ایستاد.خواهش میکنم تیم ویژه‌ای برای خروج از این فاجعه تشکیل دهید .

امید ما اول خدا دوم خدا و سوم خداست. امیدوارم خداوند رحمت خود را به این سرزمین بازگرداند. یا حق