نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود، گفت: باید مشخص شود جلساتی که در مجلس برگزار می‌شود چه خروجی دارد.

گیل خبر/ به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری جلسه علنی امروز -سه شنبه ۱۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار کرد: باید مشخص شود جلساتی که در مجلس برگزار می‌شود چه خروجی دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود، افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مشخص کند که چه کسی این حوزه‌ها را اداره می‌کند چرا که نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد، وزارتخانه مادر است و باید همه امور اقتصادی را کنترل کند، تصریح کرد: وزیر اقتصاد تمام بازارها را باید پوشش دهد.

دلخوش اباتری یادآور شد: یکی از رؤسای جمهور قبلی سه وزیر پیشنهادی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. در جلسه‌ای از من در مورد وضعیت وزرا سوال کرد که گفتم احتمالاً یکی از وزرای پیشنهادی می‌تواند رأی اعتماد به دست آورد اما دو وزیر دیگر نمی‌توانند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور فردی غیرمرتبط را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرده ادامه داد: چرا رئیس جمهور با رئیس مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی مشورت نکرد، در جلسه‌ای که صبح امروز با نمایندگان داشتیم ۹۰ درصد نمایندگان به انتصابات اعتراض داشتند. مجلس به این وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نخواهد داد. رئیس جمهور فرد مرتبط را معرفی کند.