نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ٤,٥واحد درصد کاهش یافته است.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه 1400 به عدد ٣٩,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه 1400 در مقایسه با ماه قبل ٤,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ١,١واحددرصدی به 60.5 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٥.٩واحددرصدی به ٢٩.٥ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٨,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٥ واحد درصد کاهش داشته است، هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر 1400 به ٣,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب ٥ درصد و ٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.٤ واحد درصد کاهش داشته است، هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهرماه 1400 برای خانوارهای کشور به ٤٥,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ٤٤,٧ درصد و ٤٩.٦ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 0.4 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 0.١ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (تخم‌مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه)، و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه‌فرنگی، سس گوجه‌فرنگی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (انواع شهریه‌های مراکز آموزشی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سروشده در رستوران) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک کیلووات برق، یک مترمکعب آب و اجاره‌بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهرماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥,٢ درصد برای دهک هشتم تا ٤٨ درصد برای دهک دوم است.