وزیر بهداشت معاون جدید خود را برای سمت معاونت بهداشت معرفی کرد.

گیل خبر/ به نقل از وبدا، دکتر حکم بهرام عین‌اللهی در حکمی دکتر کمال حیدری را به عنوان معاون بهداشت خود معرفی کرد.

در این خطاب به حیدری آمده است: «خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطا فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت به مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده به عمل آید. 

در این راستا با توجه به تعهد، تخصص و سوابق علمی و اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «معاون بهداشت» منصوب می شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه نمایید.

 
وی افزود: امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فسادستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید.»

حیدری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان است و جانشین علیرضا رئیسی شده است