گیل خبر/ با حکم استاندار گیلان ارسلان زارع, ابراهیم صالحی توچائی به سمت شهردار لشت نشا منصوب شد.

لشت نشا اولین شهری است که حکم رسمی شهردار آن در استان گیلان صادر شده است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code