با انتخاب عضوی از شورا به عنوان شهردار؛
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ چاپ

گیل خبر/ سرویس اجتماعی: چند روزی است که با استعفای شهردار رشت و انتصاب سرپرست از طرف شورای ششم، باز هم فضای مبهم و نگران کننده بر شهرداری این شهر حاکم است...


بسیاری از نگرانی ها از آنجا سرچشمه می گیرد که شورای ششم نیز به چالش شورای پنجم در انتخاب شهردار دچار گردد به خصوص که شنیده می شود یکی دو عضو شورا در محافل خصوصی رایزنی خود را برای رسیدن به کرسی شهرداری کلانشهر رشت آغاز نموده اند و به ظاهر طی ۴۸ ساعت گذشته یارکشی‌هایی در خارج از شورا نیز در این خصوص انجام داده اند.

شهروندان رشت هنوز خاطره تلخ شورای پنجم در اصرار بر شهردار شدن و رای به دو عضو شورا را فراموش نکرده اند که در نهایت با مخالفت وزارت کشور روبرو گردید و قریب به یکسال عدم ثبات در مدیریت شهری را برای رشت به ارمغان آورد.

به نظر می رسد شورای ششم شهر رشت که هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد باید با نیم نگاهی به گذشته و استفاده از تجارب تلخ ادوار خود در انتخاب شهردار رشت با وسواس بیشتری اقدام کند تا کورسوی امید دوباره شهروندان به این نهاد مدنی و خدمات رسان را به یأس تبدیل نکنند.

اعضای شورای شهر رشت باید این را بدانند که مردم رشت و شهروندان به آنها برای عضویت در شورا رای داده اند و نه کرسی شهرداری رشت. گواه این امر هم عدم استقبال از اعضای شورای پنجم در انتخابات اخیر شوراست که با وجود هزینه های آن چنانی بسیاری از آنها از ورود به شورا باز ماندند و یا نتواستند جایگاه رای در خور شأنی برای خود کسب کنند.

به هرحال باید ماند و دید که این شورا راه اسلاف خود را در پیش میگیرد و به قهقرا می رود؟ و یا طرحی نو در می اندازد و امیدی هرچند اندک را در وجود شهروندان زنده می کند؟

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code