مهندس محمدعلی میری نرگسی قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور توزیع برق شهرستانها از جایگزینی 1158 متر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار در شهرستان فومن خبر داد.

گیل خبر/ میری نرگسی خاطرنشان کرد: بمنظور ارتقاء سطح خدمت رسانی و افزایش پایداری شبکه های توزیع برق به ویژه در بحران های جوی احتمالی، در استان گیلان طرح جهادی تبدیل شبکه های فرسوده به کابل خودنگهدار با سرعت و جدیت در حال اجرا می باشد.

وی افزود: در سال گذشته قریب به 23 کیلومتر کابل خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی شهرستان فومن با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال احداث شد و از ابتدای سال 1400 نیز تا کنون بیش از 11 کیلومتر دیگر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار جایگزین شده است.

قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور توزیع برق شهرستانها تاکید کرد: پروژه احداث 1158 متر کابل خودنگهدار در روستای داگاسراگشت فومن، با اعتباری معادل 1341 میلیون ریال و به همت و تلاش 6 اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است در مراسم افتتاح این پروژه مهندس محمدرضا فومنی فرماندار شهرستان فومن، مهندس محمود اصغری چیرانی مدیر توزیع برق این شهرستان بهمراه تنی چند از مسئولین شهرستان مذکور حضور داشتند.