جلسه شورای هماهنگی بیمه های پایه استان به میزبانی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان تشکیل و در آن به اجرای هماهنگ نسخه نویسی الکترونیک در سطح استان تاکید شد.

گیل خبر/ در این جلسه که مدیردرمان تامین اجتماعی استان ، مدیرکل بیمه سلامت استان ، نماینده بیمه نیروهای مسلح و کمیته امداد استان حضور داشتند اعضا موانع و مشکلات اجرایی طرح نسخه نویسی الکترونیک را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادندو برای رفع مشکلات درون بخشی و برون سازمانی تصمیم گرفتند.

برگزاری نشست مشترک با مدیران دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان برای رفع موانع اجرای نسخه نویسی الکترونیک به ویژه در مراکز درمانی غیر طرف قرار داد ازدیگر مصوبات این جلسه بود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code