فرار از پاسخگویی شورانشینان در آستانه انتخابات؛
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ چاپ

گیل خبر/ سرویس شهری: چند عضو شورای شهر رشت فارغ از هیاهوهای انتخاباتی طرح سوال از شهردار را امضاء کردند. در صورتی که اکثریت شورای شهر رشت از پاسخ های شهردار قانع نشوند، می توانند وی  مورد استیضاح قرار دهند. 

اسماعیل حاجی پور و بهراد ذاکری از جمله کسانی هستند که در راس تلاش ها برای برکناری احمدی قرار دارند. 

تنها چند ماه به پایان کار شورای پنجم باقی مانده است و ظاهرا برخی تلاش دارند به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود بر شیپور بی ثباتی مدیریتی بدمند. این در حالی که چندین پروژه نیمه تمام باقی مانده است که در صورت حضور شهردار می تواند سریعتر به اتمام برسد. حتی اعضای شورا پروژه های آب نمای پارک ملت و خیابان هشت دی که در دوران شهردار سرعت گرفته است را هم از جمله دلایل سوالات خود ذکر کرده اند. مشخص نیست شهرداری که چند ماه است توسط همه اعضای شورا انتخاب شده در این فاصله کوتاه چه کاری می تواند انجام دهد که آن ها انتظار دارند. عدم تعامل با اعضای شورا در انتصابات شهردار هم از دیگر سوالات اعضای شورا است که مشخص است شهردار در این رابطه وظیفه قانونی ندارد که در همه انتصابات نظر اعضای شورا را جویا شود. شلوغی خیابان مطهری، عدم مشخص شدن پیمانکار پسماند خشک و عدم پاسخگویی به پیمانکار ماشین آلات سنگین هم از جمله سوالات دیگر منتقدان شهردار است که قصد دارند به همین دلایل  کوچک شهردار شهر بزرگی چون رشت را استیضاح کنند!

سوال افکار عمومی این است این افراد می توانند خودشان توضیح دهند که تاکنون چه عملکردی داشته اند.  چرا سرمایه گذاران از رشت فراری هستند و دستفروشان ساماندهی نشدند. آیا برکناری شهردار رشت در این فاصله کوتاه قرار است پاسخ همه ناکارآمدی های شورا طی سالیان اخیر باشد؟

از ابتدای شورای پنجم، تاکنون چندین شهردار و سرپرست در رشت مورد تغییر قرار گرفته است و بی ثباتی مدیریتی از عوامل اصلی نارضایتی مردم محسوب می شود. بعد از انتخابات گذشته هم اعضای شورای شهر، سید محمدعلی ثابت قدم را برکنار کردند و ظاهرا استیضاح شهردار بعد از انتخابات به یک برنامه روتین در شورای رشت تبدیل شده است. دعوایی که یدون شک دلیل اصلی آن به دلیل منفعت های عمومی و درخواست شهروندان نیست. دلایل اصلی مخالفان شهردار  هم در نامه های سوال و استیضاح مطرح نمی شود.