در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر صومعه سرا منتشر گردید.

گیل خبر/ اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی صومعه سرا به شرح زیر می باشد: