جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد گفت: روحانی در جلسه کمسیون تلفیق گفت وزارت اطلاعات و ارشاد را هم بدهیم به سپاه تا خیال همه راحت شود!

گیل خبر/ به نقل از رویداد24؛ جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد گفت: روحانی در جلسه کمسیون تلفیق گفت وزارت اطلاعات و ارشاد را هم بدهیم به سپاه تا خیال همه راحت شود!

گفت هم وزارت اطلاعات من را شنود می‌کند، هم سپاه و هم پلیس آگاهی.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code