گیل خبر/ سرویس سیاسی: شنیده ها حاکی از آن است دکتر محمد دوستار  به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در استان گیلان منصوب می شود و حکم وی توسط علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی صادر خواهد شد. 

دکتر دوستار استاد تمام دانشگاه و  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت را عهده دار است. وی در گذشته ریاست دانشگاه پیام نور را نیز تجربه کرده بود. 

دوستار در انتخابات دوره گذشته مجلس از جمله کاندیداهای احتمالی حوزه انتخابیه تالش به حساب می آمد که در نهایت کاندیدا نشد.

گفتنی است طی چند روز گذشته ستادهای مختلفی برای حمایت از سید ابراهیم رئیسی تشکیل شده است. اما ستاد انتخاباتی که به ریاست علی نیکزاد تشکیل شده به عنوان ستاد اصلی رئیسی محسوب می شود.