یک کارگر ساختمانی هنگام بنایی درون ساختمانی نیمه کاره در رشت ، در چاه آسانسور سقوط کرد و جان باخت.

گیل خبر/ رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : بنای 51 ساله هنگام کار در طبقه دوم ساختمانی نیمه کاره در رشت ، به درون چاه آسانسور سقوط کرد و جان باخت.

شهرام مومنی علت این حادثه را نبود حصار و درپوش مناسب برای کانال آسانسور اعلام کرد.
وی با اشاره به نبود درپوش و یا حصار بر روی چاه های آسانسور در بسیاری از ساختمان های در دست ساخت ، افزود : گذاشتن درپوش بر روی کانال آسانسور پس از ساخت ، از بروز حوادث دلخراش این چنینی جلوگیری خواهد کرد.