مدیرگروه بیماری های مرکز بهداشت گیلان خبر داد:
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ چاپ

مدیرگروه بیماریهای مرکز بهداشت گیلان گفت: واکسیناسیون کارکنان نظام پزشکی درگیلان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

گیل خبر/ به گزارش ایلنا، مدیرگروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان گفت: هزار و 700 دوز واکسن کرونا به کارکنان نظام پزشکی در گیلان تزریق می شود .

رخ شاد با اشاره به اینکه همه افراد واجد شرایط به تدریج واکسینه می‌شوند، افزود: افراد دارای پروانه فعال نظام پزشکی ، افراد بالای 50 سال ، متخصصان بیماری های عفونی و ریه ، پزشکان عمومی ، متخصصان عمومی ، کودکان، رادیولوژیست ها ، متخصصان آزمایشگاه و داروسازی در اولویت این مرحله از واکسیناسیون هستند .

وی با اشاره به افزایش ناگهانی کرونا در گیلان تصریح کرد: گیلان در وضعیت قرمز قرار دارد و لازم است همه افراد موارد بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.