گیل خبر/ در قسمت دوم مجموعه چهره به سراغ معرفی هوشنگ ابتهاج رفتیم، شاعری رشتی که در غزلسرایی آنقدر توانا است که برخی اشعار او را با اشعار حافظ شیرازی اشتباه می گیرند.

هدف مجموعه چهره شناساندن چهره های بومی گیلان در عرصه های گوناگون فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی گیلان است که توانسته اند به درجات رفیعی در ایران و جهان دست پیدا کنند.

گرد آوری و تدوین : پریسا عموئی