گیل خبر/ ریزش پل در حال ساخت شهر اسالم تالش جان یک نفر را گرفت.

 بخشدار اسالم گفت:ساعتی پیش بر اثر ریزش بخشی از فونداسیون پایه پل بر سر کارگران، یک کارگر جان باخت و یک کارگر راهی بیمارستان شد.

لیلا یاری با بیان اینکه بر اثر بارندگی ها، پایه پل سست شده بود افزود: کارگر ۶۳ ساله در دم جان باخت و کارگر ۳۴ ساله راهی بیمارستان شد.