مدیرعامل آبفای گیلان از پیشرفت 20درصدی مرحله اول آبرسانی به 1700 خانوار فاز 2 مسکن مهر شهر رشت خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ حسینی مدیرعامل شرکت با اعلام این خبر گفت: مرحله اول آبرسانی به 1700 خانوار فاز 2 مسکن مهر شهر رشت با جمعیت تحت پوشش 6800 نفر درحال اجراست.

وی در ادامه افزود: اجرای پروژه با لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف به طول 5500 متر با هزینه ای معادل 3،500 میلیون ریال می شود که تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس هیإت مدیره آبفای گیلان تصریح کرد:ادامه پروژه آبرسانی به فاز 2 مسکن مهر که شامل 1140 خانوار باقیمانده هستند، نیازمند حدود 2،200 میلیون ریال است که با تامین و تخصیص آن اجرا خواهد شد، و به این ترتیب کل مجموعه فاز 2 مسکن مهر رشت با 2840 واحد و جمعیتی بالغ بر 11360 نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

حسینی افزود : پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در اولویت اول فاز 2 مسکن مهر رشت بطور کامل انجام شده و تا کنون برای اجرای آن مبلغ 60.000  میلیون ریال هزینه شده و مجموع شبکه جمع آوری فاضلاب اولویت اول فاز 2 مسکن مهر رشت آماده بهره برداری است.