این تصویر کم‌نظیر از اسحاق جهانگیری در جلسه دیروز هیات دولت، آن دستانی که روی هم افتاده، آن دستانی که از پشت بر بدن او منطبق شده.

گیل خبر/ به نقل از برترین‌ها؛ انگار این شرح وضعیت کسی‌ست که قرار بود نماینده طبقه متوسط تحول‌خواه در دولت روحانی باشد و دستانش مال خودش نیست! سرمایه «اصلاحات» احتمالا تمام شده و آخرین فرصت را جهانگیری داشت که حالا با سری پایین و دستانی خارج از کنترل... آغاز یک دوران؟ شاید نه! پایان یک دوران؟ قطعا بله.