علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت از دور دور‌های شبانه بچه پولدار‌ها بعد از ساعت ۲۱ که زمان منع تردد شبانه اعلام شده است با فراخوان رسمی خبر داد و نسبت به این رویه انتقاد کرد.

گیل خبر/ به نقل از برترین‌ها؛ علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت از دور دور‌های شبانه بچه پولدار‌ها بعد از ساعت ۲۱ که زمان منع تردد شبانه اعلام شده است با فراخوان رسمی خبر داد و نسبت به این رویه انتقاد کرد.

وی در این باره نوشت: 

‏درست در شب‌هایی که پرستاران در بخش‌های کرونابرای مرگ و زندگی بیماران می‌جنگند.

بچه پولدارهای تهران!برای اینکه ثابت کنند بامردم عادی متفاوت هستند.

برای دور دور‌های شبانه رسما فراخوان می‌دهند!

اینکار علاوه بر دهن‌کجی به قانون و کادر درمان، توهین به مردمی است که قانون را رعایت میکنند.