سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت در ادارات و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی، جهت کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رییسی درباره مصوبات امروز ستاد کرونا گفت: یکی از مصوبات امروز ستاد ملی مقابله کرونا که یکی از مصوبات خوب است و برای اینکه بتوانیم از حضور افراد کرونا مثبت در حمل و نقل عمومی و ادارات جلوگیری کنیم، همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت است. بنابراین هموطنان اگر قرار است به اداره ای برای گرفتن خدمت مراجعه کنند، باید کارت ملی به همراه داشته باشند.

وی افزود: این اقدام برای حفظ سلامت خودشان و دیگران است. در این صورت اگر آزمایش مثبت داشته باشند، با کارت ملی قابل چک کردن است و می‌توانند از افراد در معرض خطر محافظت کنند.

افزایش رعایت پروتکلهای بهداشتی به بیش از ۹۰ درصد

روند بیماری رو به کاهش

رییسی همچنین گفت: در عین حال امروز هم خبرهای خوبی داریم؛ به طور کلی با توجه به رعایتی که مردم انجام دادند و میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی که به بالای ۹۰ درصد رسیده است، روند بیماری رو به کاهش گذاشته و در حال حاضر در ۱۶۰ شهر و شهرستان قرمز، حدود ۱۴۵ شهر روند رو به کاهش دارند و روند کاهشی شروع شده که بسیار جای خوشحالی است و در ۱۵ شهر باقی مانده نیز فکر می‌کنم طی این هفته روند کاهش آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: خبر خوب دیگر این است که ۸۹ شهری که قرمز بودند و از ۵ آبان در ۴۳ شهر محدودیتها را آغاز کردیم و ۱۴ آبان نیز ۴۶ شهر دیگر به آنها اضافه شدند، از مجموعه این ۸۹ شهر به جز دو شهر، همه از حالت قرمز خارج شده و به نارنجی و زرد بدل شده‌اند که نشان‌دهنده رعایت بسیار خوب مردم است.

برای کاهش فوتیهای کرونا باید منتظر ماند

رییسی تاکید کرد: برای کاهش روند فوتی‌ها هم باید منتظر باشیم. با توجه به اینکه در حال حاضر میزان ورودی به بیمارستان‌ها و بستری رو به کاهش گذاشته، حدود دو تا سه هفته دیگر آثار این موضوع را خواهیم دید. میزان فوتی‌ها نیز کاهش می‌یابد.