طعنه سنگین علی کریمی به سخنگوی دولت؛ لطفا سلطان مرغ را اعدام نکنید!

چهره محبوب فوتبال کشور به حکایت گرانی مرغ در فضای مجازی واکنش نشان داد.

گیل خبر/ علی کریمی که اصولا مواضع انتقادی او در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گیرد، به ماجرای گران شدن عجیب مرغ واکنش نشان داده است.

در استوری منتشر شده از علی کریمی، او از ادعای سخنگوی دولت و وعده ارزان شدن مرغ انتقاد کرده و جمله‌ای هم به طعنه از این داستان نوشته است که در عکس ملاحظه می‌کنید.